Wypoczywaj na łonie natury

Lasy są naszym, jakże wyjątkowym, wspólnym narodowym dobrem. Odziedziczone po przodkach, powierzone naszej trosce, powinny tak samo lub jeszcze bardziej piękne, bogate i zdrowe. Zachowanie lasów stanowi dzisiaj jeden z naszych najważniejszych obowiązków. Polskie lasy są największym bogactwem przyrodniczym naszego kraju. Spełniają różnorodne funkcje z ochronnymi i środowiskotwórczymi na czele. Bezpośrednią opiekę nad lasami w imieniu społeczeństwa sprawują leśnicy. Pełniąc tę odpowiedzialną służbę korzystają z doświadczeń pokoleń swoich poprzedników oraz z najnowszych osiągnięć nauki. Stale doskonalą gospodarkę leśną tak, by współczesne wielofunkcyjne leśnictwo możliwie najpełniej zaspokajało różnorakie potrzeby społeczeństwa. Las dzisiaj staje się coraz bardziej poszukiwanym miejscem odpoczynku i turystyki. Jednak, by mądrze korzystać z darów natury, nie czyniąc szkód, ważne jest poznanie zasad jej funkcjonowania. Im pełniejsza będzie wiedza o lesie, tym lepiej można współdziałać z leśnikami na rzecz ochrony i zachowania lasów. Dlatego tak istotne jest, aby tajemnice natury zgłębiać już od najmłodszych lat i dzieło to kontynuować, bo lasu można uczyć się całe życie, a i tak do końca go nie poznać.

Aby to zadanie ułatwić Nadleśnictwo Skrwilno przygotowało w Skępem prezentowane dwie ścieżki przyrodniczo - leśne położone na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Jezioro Skępskie", (projektowany Park Krajobrazowy). Teren Nadleśnictwa Skrwilno jest bardzo atrakcyjny ze względu na swe bogactwo i różnorodność środowiska kulturowego i przyrodniczego. Położone jest na Ziemi Dobrzyńskiej o burzliwej i ciekawej historii, czego świadectwem są grodziska, dwory, kościoły i miejsca pamięci narodowej. Bogactwo przyrodnicze lasy Skępego zawdzięczają dużemu zróżnicowaniu rzeźby terenu, gleb i warunków wodnych. I chociaż panującym gatunkiem drzewa jest sosna, to występuje ona w towarzystwie wielu innych, w tym licznych gatunków liściastych. Podczas wędrówek nie można narzekać na monotonię ani lasu ani krajobrazu.