Ścieżka przyrodniczo-leśna "GŁĘBOCZEK"

024Trasa o długości 4,2 km biegnie wśród wzgórz sosnowych malowniczo położonych nad Jeziorem Skępskim Wielkim. Wędrówkę zaczynamy z Ośrodka Wypoczynkowego "Jawor". Na trasie znajduje się 16 przystanków, tablic edukacyjnych. Poruszają one przede wszystkim tematykę przyrodniczą wyjaśniając podstawowe pojęcia dotyczące ekosystemu leśnego oraz

zasad jego funkcjonowania. Tablice dotyczące gospodarki leśnej i działalności leśników skupiają się na zagadnieniach ochrony lasu, zarówno przed czynnikami przyrodniczymi jak i zagrożeniami ze strony człowieka. Niewątpliwą atrakcją ścieżki jest punkt widokowy na jezioro i panoramę Skępego z górującymi wieżami klasztoru ojców bernardynów.

Wędrówka ścieżką stwarza warunki do nauki praktycznego rozpoznawania gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych, których bogactwu sprzyja duże zróżnicowanie środowiska, przede wszystkim gleby. Spotkamy też pojedyncze drzewa obce dla naszej flory np. sosnę czarną. Ścieżka prawie w całości biegnie wśród lasów chroniących wody powierzchniowe i podziemne. Na uwagę zasługują spotykane po drodze takie formy ochrony przyrody, jak pomniki przyrody (dęby przy leśniczówce) czy użytki ekologiczne (śródleśne bagna i łąki).

W połowie trasy przy osadzie leśnictwa Głęboczek znajduje się leśne pole turystyczne. Jest to doskonałe miejsce na odpoczynek i posiłek. W tym miejscu można też zapoznać się z zasadami gospodarki łowieckiej i obejrzeć niektóre urządzenia służące do jej prawidłowego prowadzenia. Turystom posiadającym więcej czasu proponujemy wydłużenie trasy o 0,8 km i przejście do groty - kapliczki znajdującej się pod potężnym kasztanowcem. Wędrówkę kończymy przy ośrodku wypoczynkowym "Jawor".

Informacja i rezerwacja:

Nadleśnictwo Skrwilno, ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno, tel.+48 54 270-00-32 lub +48 54 270-00-02; Ośrodek Wypoczynkowy "Jawor", 87-630 Skępe, tel. +48 54 287-71-39. Strona internetowa nadleśnictwa:

http://www.lasypanstwowe.torun.pl/skrwilno.