Europejskie i Dobrzyńskie miasto Skępe (1445-1867 1997-2017)

027W dniach od 16 do 17 września 2017 r. w skępskim klasztorze odbyła się wystawa pt. "Europejskie i dobrzyńskie miasto Skępe (1445-1867 1997-2017), zorganizowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem" w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2017. Zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego hasło przewodnie 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce to "Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu". Patronat nad obchodami w naszym województwie objął Marszałek Województwa Piotr Całbecki. Koordynatorem wojewódzkich obchodów było Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Biblioteka w Skępem była jedyną jednostką w powiecie, która włączyła się w tegoroczne obchody EDD.

Na wystawie można było zapoznać się z historią powstania i dziejami Skępego wraz z jego herbami i najważniejszymi zabytkami. Zwiedzający mogli poznać publikacje o Skępem, podziwiać fotografie autorstwa Katarzyny Błaszkiewicz, obejrzeć fotorelację z Izby Pamięci zlokalizowanej w Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem oraz uzyskać informacje o miejscach pamięci narodowej i innych miejscach na terenie gminy, które warto odwiedzić. Ponadto odwiedzający wystawę mogli obejrzeć materiały promujące Skępe, zbiorki poetyckie lokalnych twórców oraz pokonkursowe wydania poezji z corocznego Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Na wystawie wyeksponowano wszelkie dostępne materiały w postaci zdjęć, publikacji, prac plastycznych dzieci i młodzieży i wszelkich materiałów związanych ze Skępem.

Z okazji obchodów EDD Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skępem zorganizowała konkurs Plastyczny pt. "Europejskie i dobrzyńskie miasto Skępe (1445-1867 1997-2017). 17 września w trakcie trwania wystawy odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród laureatom. Prace uczestników konkursu stanowiły element ekspozycji w klasztorze.

W założeniach programowych organizatorzy EDD 2017 poprzez tak sformułowany temat wydarzeń wpisanych w obchody chcieli pokazać krajobraz, jako zapis działalności pokoleń przodków. Różne historie i tradycje, z których przez wieki tkany jest krajobraz kulturowy wiążący to co ludzkie z naturalnym środowiskiem przyrodniczym. Istotą projektu było zachęcenie do odczytania wielowarstwowych treści przekazywanych przez jego poszczególne składniki i ich wzajemne relacje. Bo krajobraz kulturowy sam z siebie nie powstał, to obecność człowieka, jego wiedza, wrażliwość i zmienianie przestrzeni w miejsce, którego istotę próbowano podczas EDD próbowano „odczytać”.."

Organizatorzy wydarzeń wpiętych w program Europejskich Dni Dziedzictwa chcieli pokazać jaki jest krajobraz naszego dziedzictwa: piękno dużych miast, malowniczość wsi oraz wszystko to, co zawiera w sobie to pojęcie. Poprzez zabawę i edukację pokazać jak się zmieniał, jak powstawały i kształtowały się miasta i wsie".

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Skępego uczestniczących w mszach świętych, lecz również pielgrzymów odwiedzających w tych dniach klasztor.

Organizatorzy poprzez wystawę włączyli się w ogólnopolskie obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Dzięki temu zaakcentowany został fakt, iż Skępe jest ważnym ośrodkiem kultu religijnego, doskonałym miejscem turystycznym o bogatej historii przesiąkniętej patriotyzmem. Jako miejscowość przez lata będąca na pograniczu państwa poprzez swoją dynamikę rozwoju miała duży wpływ na całą Ziemię Dobrzyńska i jej dzieje. 028

Udział Skępego w obchodach to doskonała forma promocji miejscowości na arenie krajowej. Dzięki udziałowi w projekcie we wszystkich materiałach promocyjnych tegorocznych obchodów ukazała się informacja o Skepem.

Galeria