Ścieżka przyrodniczo - leśna "NA STARY ZAGAJ"

025Trasa o długości 13 km powstała z myślą o codziennej wędrówce dla bardziej wytrwałych piechurów. W przeważającej części prowadzi przez lasy gospodarcze leśnictwa Głęboczek. Uważny obserwator ma możliwość zapoznania się z różnymi formami codziennej działalności leśników, przede wszystkim z zakresu hodowli lasu. Na trasie spotkamy więc gospodarcze

drzewostany nasienne stanowiące podstawową bazę wysokiej jakości nasion. Zobaczymy uprawy leśne zakładane zarówno na otwartej przestrzeni jak i na gniazdach wewnątrz lasu. Na ich przykładzie można poznać formy zmieszania gatunków, sposoby ochrony przed owadami i przed zwierzyną. Trasa ta pozwala na obserwację wszystkich faz rozwojowych lasu z ich charakterystycznymi cechami budowy i zachodzącymi procesami oraz sposoby jego pielęgnowania. Ciekawym obiektem są plantacje drzew szybkorosnących - modrzewi. Najciekawszy przyrodniczo i krajobrazowo odcinek ścieżki prowadzi przez projektowany leśny rezerwat przyrody "Na Stary Zagaj".

Jest to rzadko spotykany w tym regionie duży kompleks lasów liściastych, przede wszystkim dębowych, ale rosną tu też jawory, jesiony, olchy, klony czy graby. O znaczeniu tych lasów decydują zbiorowiska roślinne takie jak: grad, ols, łęg czy świetlista dąbrowa. Walory przyrodnicze wzbogaca ciekawie i stosunkowo silnie zróżnicowana rzeźba terenu oraz meandrująca wzdłuż ścieżki Kasia Struga. Ze Starego Zagaju wychodzimy na łąkę między stawy rybne, które są siedzibą ptactwa wodnego, w tym m.in. żurawi. Pełni wrażeń wracamy do ośrodka "Jawor". Wracając możemy skorzystać ze skrótu lub przejść ścieżką "Głęboczek".

Wszystkich zainteresowanych odwiedzinami w Nadleśnictwie Skrwilno i korzystaniem z przygotowanych ścieżek informujemy, że w naszym ośrodku wypoczynkowym "Jawor" istnieje Zielona Szkoła, w której czeka sala dydaktyczna wyposażona w pomoce do prowadzenia zajęć na miejscu i na ścieżce. Podczas zajęć istnieje możliwość skorzystania z pomocy leśnika. Wolny czas można miło spędzić przy ognisku lub kominku. Na najmłodszych czeka plac zabaw.

Informacja i rezerwacja:

Nadleśnictwo Skrwilno, ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno, tel.+48 54 270-00-32 lub +48 54 270-00-02; Ośrodek Wypoczynkowy "Jawor", 87-630 Skępe, tel. +48 54 287-71-39. Strona internetowa nadleśnictwa:

http://www.lasypanstwowe.torun.pl/skrwilno.