Spis Uchwał Rady Miejskiej w Skępem z zakresu GOSPODARKI ODPADAMI

2017 r.

 1. Uchwała Nr XXXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 2. Uchwała Nr XXXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 3. Uchwała Nr XXXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.

 4. Uchwała Nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

2016 r.

 1. Uchwała Nr XXVI/151/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. Uchwała Nr XXVI/150/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.

 3. Uchwała Nr XXIV/142/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 4. Uchwała Nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 5. Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

 6. Uchwała Nr XXIV/139/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 7. Uchwała Nr XXIV/138/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 8. Uchwała Nr XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 9. Uchwała Nr XXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.

2015 r.

 1. Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 2. Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 3. Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 4. Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2014 r.

 1. Uchwała Nr XXXV/277/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.
 2. Uchwała Nr XXXV/278/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Uchwała Nr XXXVIII/292/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 4. Uchwała Nr XXXVIII/293/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2013 r.

 1. Uchwała Nr XX/183/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.
 2. Uchwała Nr XX/184/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Uchwała Nr XX/185/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 4. Uchwała Nr XXI/190/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 5. Uchwała Nr XXI/191/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 6. Uchwała Nr XXI/192/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwała Nr XXI/193/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Uchwała Nr XXIV/219/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 9. Uchwała Nr XXIV/220/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Uchwała Nr XXIV/221/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Uchwała Nr XXIV/222/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2012 r.

 1. Uchwała Nr XIX /173 /2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.
 2. Uchwała Nr XIX /174/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Uchwała Nr XIX /175/ 2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 4. Uchwała Nr XIX /176/ 2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała Nr XIX/ 177/ 2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

załącznik do uchwały nr XIX/177/2012 wzór deklaracji

 1. Uchwała Nr XIX /178/ 2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.