Każdy właściciel dworku czy pałacu za punkt honoru poczytywał sobie utrzymywanie parku. Park w Wiosce założono w I połowie XIX wieku. Aleja dojazdowa z okazałą bramą prowadząca od drogi głównej do dworu obsadzona była kasztanowcami. Park posiadał wytyczone aleje. Rosły krzewy, kwiaty oraz drzewa.

W parku rosną lipy drobnolistne, jeden cis oraz inne okazy. Szereg drzew wycięto. Większość obecnie rosnących drzew kasztanowca przy alei dojazdowej posadzono po I wojnie światowej.