odpady
logo strona małe
rekultywacja

Wydarzenia

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Baza noclegowa

Kalendarium


1445

Mikołaj Kościelecki herbu Ogończyk uzyskał przywilej królewski na założenie miasteczka. Przywilej lokacyjny nadał Kazimierz Jagiellończyk. Skępe jako osada należała do rycerskiego rodu Kościeleckich pochodzących z powiatu inowrocławskiego. Skępe sądziło się według prawa chełmińskiego, zwanego magdeburskim.


1495

Mikołaj Kościelecki, kasztelan kruszwicki, i jego żona Katarzyna z Szamotuł pobudowali drewnianą kapliczkę. Jak głosi miejscowa legenda kuśnierz Jan z Pobiedzisk (spod Gniezna) doznał objawienia. On też namówił właścicieli do wybudowania kaplicy. Z tego roku pochodzą pierwsze wzmianki o pielgrzymkach do Skępego.


1496

Cudownie uzdrowiona córka Mikołaja Kościeleckiego, Zofia Katarzyna, umieściła w kapliczce przywiezioną z Poznania gotycką figurkę Matki Boskiej. Data 1496 widnieje na cokole statui. Matka Boska Skępska jest patronką matek spodziewających się dzieci.


1498

Wystawienie niewielkiego kościoła i klasztoru pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z inicjatywy Mikołaja Kościeleckiego. Sprowadzenie z Koła nad Wartą zakonników zwanych bernardynami.


1463

Rycerz Ulryk Czerwonka rozgromił oddział Krzyżaków pod Laluszką.


1501 (1502) – 1504

Funkcję przełożonego klasztoru bernardynów w Skępem pełnił Władysław z Gielniowa (Ładysław z Gielniowa).


1508 – 1510

Wykończenie konwentu, czyli klasztoru. Kościółek wbudowano w część prezbiterialną.


1518 – 1524

Budowa kaplicy świętej Anny. Z inicjatywy Mikołaja Kościeleckiego (bratanka Mikołaja Kościeleckiego – pierwszego fundatora klasztoru) dobudowano kaplicę świętej Anny (patronki dobrej śmierci). Kult świętej Anny był rozpowszechniony w klasztorach bernardyńskich w XV – XVI w.


1524

Prawdopodobnie w tym roku ojcowie bernardyni założyli bractwo świętej Anny.


1524

Wielki pożar w miasteczku Skępe.


1531

Konsekrowanie kaplicy świętej Anny.


1533

Kronikarz bernardyn z Szamotuł umieścił w kronice klasztoru historię objawień Matki Boskiej Skępskiej.


Około 1550

Bernardyn Fabian Orzeszkowski opisał wierszem figurę Skępskiej Madonny.


1587

Zakonnik Feliks Bębnowski sporządził opis klasztoru w Skępem.


1609

Wzniesienie ołtarza głównego ufundowanego przez Petronelę Karską. W szczycie klasztoru znajdują się inicjały K. P. (Karska Petronela).


1629

Na teren ziemi dobrzyńskiej wkroczyły oddziały szwedzkie.


1646

Urodził się Konstanty Józef Zieliński, przyszły arcybiskup lwowski.


1657

Szwedzi złupili klasztor w Skępem, zabijając dwóch zakonników.


1725 (lub 1726)

Z inicjatywy gwardiana Serafina Gamalskiego rozpoczęto budowę arkadowych krużganków o sklepieniach kolebkowo – krzyżowych ujętych w kwadrat.


1732

Ukończenie budowy krużganków. Umieszczenie obrazów stacyjnych, które namalował bernardyn Jacek Uzdowski.


1750 – 1752

Brat Walenty Żebrowski wykonał w klasztorze freski.


1755

Koronowanie figurki Matki Boskiej Skępskiej. Ksiądz biskup Fabian Pląskowski, sufragan chełmiński, dokonał koronacji figurki. Na pamiątkę wybito dziewięć medali z wizerunkiem MBS z jednej strony, a kościoła i klasztoru z drugiej strony.

Wzniesienie w Borku kaplicy z ołtarzem Matki Boskiej Skępskiej (kaplica „Na Borku”).


1777

Ostateczna rozbudowa klasztoru. Prowadzono ją pod nadzorem gwardiana Justa Knakowskiego. Prace finansowali Zboińscy. Klasztor rozbudowywano w XVII – XVIII w.

Bernardyni przejęli parafię w Skępem, gdyż pożar zniszczył plebanię. Jan Garwaski, herbu Grzymała, ufundował na początku XVII w. drewniany kościół w Skępem. Rozebrano go w latach 1818 – 1820.


1795

Data widniejąca na herbie Skępego. Herb przedstawia otwartą bramę z trzema blankami (zębate zwieńczenie murów i baszt obronnych zabezpieczających załogę podczas walki, inaczej palisada, obecnie motyw dekoracyjny) i trzema krzyżykami oraz przesuniętą w bramie połową kraty z napisem: „Sigilum civitatis Skompensis A. D. 1795”.


1809

1 stycznia 1809 r. w Markowicach (powiat inowrocławski) urodził się Gustaw Zieliński.


1863

Grzebanie przy kaplicy „Na Borku” poległych powstańców. Wzniesienie katakumb podobnych do powązkowskich w Warszawie. W czasie II wojny światowej katakumby zostały zniszczone przez Niemców.


1864

27/28 XI 1864 r.zajęcie przez Rosjan klasztoru w Skępem, Oborach, Trutowie i Dobrzyniu nad Wisłą. Zamknięcie klasztorów kończyło powstanie styczniowe 1863.


1864

Kasata klasztoru bernardynów w Skępem przez władze carskie. Zakonnikom zabrano południowe skrzydło budynków i przeznaczono na siedzibę seminarium nauczycielskiego.


1867

Skępe utraciło prawa miejskie. Funkcjonuje jako osada.


1881

23 XI 1881 r. w Skępem zmarł Gustaw Zieliński.


1900

9 V 1900 z inicjatywy miejscowego aptekarza Jana Biegańskiego powstało Towarzystwo Kredytowe w Skępem, zalążek obecnego Banku Spółdzielczego w Skępem.


1933

Dzięki przychylności biskupa płockiego Antoniego Nowowiejskiego bernardynom przywrócono kościół.


1939

29 X 1939 r. Niemcy zamknęli kościół i klasztor. Ojcowie Albert Mróz, Sylwester Niewiadomy i Izydor Chmiel zostali aresztowani. 21 I 1940 r. ojciec Sylwester został osadzony w Stutthofie.


1945

Bernardyni wznawiają działalność duszpasterską.


1947

Odbudowanie prostokątnej sklepionej kolebkowo kapliczki „Na Borku”. Podczas II wojny światowej kapliczka z 1755 r. została zburzona przez Niemców.


1955

Uroczystości dwóchsetlecia koronacji figury MBS.


1983

Ojcowie bernardyni odzyskują zabraną przez władze państwowe część klasztoru.


1983

Utworzenie obszaru chronionego krajobrazu „Jeziora Skępskie” o powierzchni 10,405 hektara. Obszar obejmuje jeziora, kompleks leśny i łąki, stawy rybne, dolinę rzeki Mień, wydmowe formy eoliczne oraz obiekty kulturowe (klasztor bernardynów w Skępem).


1984

8 IX 1984 r. dokonano obrzędu rekoronacji figurki MBS. Obrzędu dopełnił ordynariusz płocki biskup Bogdan Sikorski.


1986

20 V 1986 r. Szkoła Podstawowa w Skępem otrzymuje imię Gustawa Zielińskiego. Odbyła się sesja popularnonaukowa poświęcona Gustawowi Zielińskiemu. Na sesję przybył prawnuk Gustawa Zielińskiego – Konstanty Puzyna, krytyk literacki.


1987

Wmurowanie pamiątkowej tablicy na froncie budynku Szkoły Podstawowej w Skępem z informacją o patronie szkoły Gustawie Zielińskim.


1989

7 IX 1989 r. z wizytą w klasztorze gościli pisarze Jerzy Pietrkiewicz, ksiądz Jan Twardowski, Marian Pilot i Wiesław Myśliwski. Na krużgankach odsłonięto marmurową tablicę z wierszem „Modlitwa do Matki Boskiej Skępskiej na dzień 8 września” Jerzego Pietrkiewicza.


1990

Kompozytor Andrzej Panufnik napisał w Anglii muzykę do wiersza „Modlitwa do Matki Boskiej Skępskiej na dzień 8 września”.


1992

Utworzenie na powierzchni 16,04 hektara rezerwatu „Torfowisko Mieleńskie”.


1994

Oddanie do użytku oczyszczalni ścieków w Skępem.


1995

8 IX 1995 r. wizyta prezydenta RP Lecha Wałęsy w skępskim sanktuarium maryjnym z okazji pięćsetlecia figurki MBS.


1995

16 IX 1995 r. zjazd absolwentów Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie.


1996

W Skępem powstała parafia Miłosierdzia Bożego.


1996

13 – 19 V 1996 r. uroczystości jubileuszowe pięćsetlecia gotyckiej figury Matki Boskiej Skępskiej.


1996

10 XI 1996 r. w Skępem na terenie Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego odbyły się wojewódzkie obchody pięćdziesięciolecia Ludowych Zespołów Sportowych.


1997

15 II 1997 r. Skępe odzyskało prawa miejskie. W Sali Kościuszkowskiej Kancelarii Rady Ministrów w Warszawie premier Włodzimierz Cimoszewicz dokonał aktu nadania statusu miasta (akt z 13 II 1997).


1997

9 XI 1997 r. w Skępem w Zespole Szkół imienia Waleriana Łukasińskiego odbyła uroczystość III edycji nagrody imienia księdza Czesława Lissowskiego. Nagrodę otrzymał profesor Włodzimierz Fijałkowski.


2002

11 X 2002 r. oddanie do użytku hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej imienia Gustawa Zielińskiego w Skępem.


2001

Zjazd absolwentów Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego w Skępem.


2005

Zjazd absolwentów Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego w Skępem.


2007

Zjazd absolwentów Seminarium Nauczycielskiego i Liceum Pedagogicznego w Skępem.

bip2
krd2
SMS2
epuap
eea
baner fundusz