Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Informacja dla właścicieli domków letniskowych

Szanowni Państwo

Prosimy o przestrzeganie zasad właściwej segregacji odpadów. Do odbioru należy wystawiać wyłącznie te odpady, które są przewidziane do odbioru w danym dniu zgodnie z harmonogramem, w pojemnikach lub workach, w kolorach zgodnych z regulaminem utrzymania czystości i porządku.

Do selektywnego zbierania odpadów należy stosować worki w następujących kolorach:

WOREK ZÓŁTY- tworzywa sztuczne, metale, tekstylia oraz opakowania wielomateriałowe (nie wrzucać: opakowań z zawartością żywności, opakowań i butelek po olejach i smarach, pojemników i puszek po farbach i lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin i owadobójczych, styropianu!),

WOREK ZIELONY - szkło białe i kolorowe – bez zawartości (nie wrzucać: ceramiki, porcelany, naczyń typu arcoroc, talerzy, doniczek, żarówek, szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, luster!),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie

o zmianie wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 6j ust. 3b i ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1289) Burmistrz Miasta i Gminy Skępe zawiadamia, że:

Rada Miejska w Skępem w dniu 8 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę Nr XXXIX/256/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 13 grudnia 2017 r. poz. 5300).

W związku z powyższą uchwałą zawiadamiam, że:

Ryczałtowa stawka opłaty po zmianie od dnia 1 stycznia 2018 roku wynosi:

1) jeśli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny – opłata wynosi 144 zł/rok

2) jeśli odpady komunalne nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny – opłata wynosi 216 zł/rok

Czytaj więcej...

01. Informacja na temat nowych obowiązków 02.10.2012 (65.5kB)

02. odbiór elektrośmieci w Skępem 04.10.2012 (347.5kB)

03. wzór WYPOWIEDZENIE umowy do PUK Sp. z o.o. (27.3kB)

04. Kłopot to niewielki 01.04.2013 (35kB)

05. Gospodarka odpadami w 33 pytaniach i odpowiedziach 9.04.2013 (97.9kB)

06. Harmonogram odbioru elektrośmieci,gm. Skępe 22.05.2013 (38.9kB)

07. Jaki charakter ma opłata za gosp. odpadami maj-czerwiec 2013 (61.8kB)

08. Dane teleadresowe PUK w Lipnie Sp. z o.o. 01.07.2013 (123.6kB)

09. odpady informacja do deklaracji 18.09.2013 r. (63kB)

10. Co o Rewolucji Śmieciowej Wiedzieć Należy 10.10.2013 r. (63.8kB)

11. PSZOK To Nie Problem ale Wygoda i Bezpieczne Środowisko 11.10.2013 (46.5kB)

12. Stawki opłat dla mieszkańców powiatu lipnowskiego (51.2kB)

13. Informacja o podmiotach odbierających odpady i miejscach zagosp 07.04.2014 (401.3kB)

14. Zmiana terminu wywozu odpadów przypadająca na 19 czerwca 2014 r. 06.06.2014 (38.8kB)

15. Czy może nastąpić od 1 września 2014 r. zmiana wysokości stawek 16.06.2014 r. (56kB)

16. Wysokość opłat za odbiór odpadów powiatu lipnowskiego 16.06.2014 (80.4kB)

17. Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne 24.06.2014 r. (162.3kB)

18. REGULAMIN godziny otwarcia PSZOK w Skępem

19. Informacja na temat wpłaty opłaty za gosp odpadami komunalnymi w 2015 r. 07.01.2015 (308.5kB)

20. Informacja o zasadach odbioru odpadów komunalnych 28-29 kwietnia 2015 (63.3kB)

21.kampania edukacyjno-informacyjna Ministerstwo Środowiska (3MB)

22.ulotka 20.03.2013 (114.3kB)

23.zakładka 20.03.2013 (81.1kB)

24.Ewidencja Udzielonych i Cofniętych Zezwoleń na Prowadzenie Działalności w Zakresie Skępe

25.Informacja dla właścicieli domków letniskowych - gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Spis Uchwał Rady Miejskiej w Skępem z zakresu GOSPODARKI ODPADAMI

2017 r.

 1. Uchwała Nr XXXIX/256/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 2. Uchwała Nr XXXIX/255/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 3. Uchwała Nr XXXIX/254/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.

 4. Uchwała Nr XXX/188/2017 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

2016 r.

 1. Uchwała Nr XXVI/151/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 2. Uchwała Nr XXVI/150/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 28 października 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.

 3. Uchwała Nr XXIV/142/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 4. Uchwała Nr XXIV/141/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 5. Uchwała Nr XXIV/140/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

 6. Uchwała Nr XXIV/139/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 7. Uchwała Nr XXIV/138/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

 8. Uchwała Nr XXIV/137/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 9. Uchwała Nr XXIV/136/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.

2015 r.

 1. Uchwała Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 2. Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
 3. Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 4. Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2014 r.

 1. Uchwała Nr XXXV/277/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.
 2. Uchwała Nr XXXV/278/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Uchwała Nr XXXVIII/292/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 4. Uchwała Nr XXXVIII/293/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2013 r.

 1. Uchwała Nr XX/183/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.
 2. Uchwała Nr XX/184/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Uchwała Nr XX/185/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 4. Uchwała Nr XXI/190/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 5. Uchwała Nr XXI/191/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 6. Uchwała Nr XXI/192/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 7. Uchwała Nr XXI/193/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 8. Uchwała Nr XXIV/219/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 9. Uchwała Nr XXIV/220/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 10. Uchwała Nr XXIV/221/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Uchwała Nr XXIV/222/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2012 r.

 1. Uchwała Nr XIX /173 /2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skępe.
 2. Uchwała Nr XIX /174/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Uchwała Nr XIX /175/ 2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 4. Uchwała Nr XIX /176/ 2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Uchwała Nr XIX/ 177/ 2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

załącznik do uchwały nr XIX/177/2012 wzór deklaracji

 1. Uchwała Nr XIX /178/ 2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

pojemniki segregacja

Szanowni Państwo,

poniżej udostępniany materiały i informacje związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Skępe.

!!! Zmiana wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi !!!

Harmonogramy odbioru odpadów:

Domki letniskowe

Józefkowo, Żuchowo, Pokrzywnik, Żagno, Głęboczek, Ławiczek, Huta, Boguchwała, Obóz, Gorzeszyn

Moczadła, Kukowo, Czermno, Zajeziorze, Gęstowarka, Kujawy, Babie Ławy, Koziołek, Guzowatka, Modrzewie, Czarny Las, Grabówiec

Wioska, Jarczewo, Narutowo, Lubówiec, Kierz

Szczekarzewo, Likiec, Rumunki Skępskie, Kamienica, Radziochy, Sarnowo, Bógzapłać

Franciszkowo, Łąkie

Wólka, Rumunki Wólka

Skępe: 1 Maja, Rynek, Dobrzyńska, Zielona, Rybacka, Kujawska, Strumykowa, Sportowa, Jeziorna, Malinowa, Spacerowa, Widok, Krokusowa, Okopowa, Jaśminowa, Kwiatowa

Skępe: Polna, Rolna, Wrzosowa, Dworcowa, Cicha, Jasna, Klasztorna, Krucza, Pszczela, Rypińska, Słoneczna, Zachodnia, Wąska, Wymyślińska, Rolna, Miodowa

Skępe: Leśna, Sosnowa, Brzozowa, Jodłowa, Modrzewiowa, Świerkowa, Grzybowa, Bażancia, Jarzębinowa, Klonowa, Topolowa, Akacjowa, Wiśniowa, Kasztanowa, Spółdzielcza, Stolarska, Zabłotna, Ogrodowa, Ogrodnicza, Kościelna, Poprzeczna, Rumunki Skepskie 29, Spokojna, Przemysłowa, Jagodowa, Lipowa, Warszawska

Skępe: Mikołaja Kościeleckiego, Sierpecka, Cegielna, Piaskowa, Bagienna, Płocka, Krótka, Kolejowa, Prosta, Komunalna, Plażowa, Tulipanowa, Storczykowa


Deklaracja o wysokości opłaty składana przez właściciela nieruchomości zamieszkałej - WORD

Deklaracja o wysokości opłaty składana przez właściciela nieruchomości zamieszkałej- PDF

Regulamin PSZOK

Mapa dojazdu

Deklaracja o wysokości opłaty składana przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe – WORD

Deklaracja o wysokości opłaty składana przez właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe - PDF